Onze strategie

DMFCO is een Nederlandse asset manager en de oprichter van het consumentenlabel MUNT Hypotheken. Daarmee bieden we institutionele beleggers de mogelijkheid om rechtstreeks te investeren in Nederlandse woninghypotheken. Onze klanten zijn institutionele beleggers met een investeringshorizon voor de lange termijn. 
Investeerders kiezen welke combinaties van LTV en vastrentende periodes bij hen passen. Wij stellen vervolgens een portfolio samen die volledig aansluit bij de wensen van onze klanten en een goede mix vormt tussen risico en rendement. Onze analisten en portfolio managers werken nauw samen bij het in kaart brengen van de laatste trends en marktontwikkelingen. Zij dragen suggesties aan bij onze investeerders zodat deze continu hun investeringsstrategie kunnen verbeteren. Onze investeerders beschouwen DMFCO als dé asset manager voor hypotheken en hebben inmiddels meer dan €12 miljard geïnvesteerd. Ons label MUNT Hypotheken heeft een stabiele hypotheekproductie van €300 miljoen per maand en beschikt over de capaciteit dit te vergroten.  

Wij Zijn
Wij Zijn
Dutch Mortgage Funding Company

Wij zijn de grootste onafhankelijke asset manager van Nederland. DMFCO investeert rechtstreeks in Nederlandse woninghypotheken via ons eigen label MUNT Hypotheken. De afgelopen jaren hebben wij jaarlijks €3,5 miljard aan Nederlandse woninghypotheken verstrekt via een divers en landelijk netwerk van ruim 3.500 onafhankelijke hypotheekadviseurs. Dat maakt ons de zesde hypotheekverstrekker van Nederland.

Wij Focussen
Wij Focussen
Op één service

Investeren in Nederlandse hypotheken is onze enige focus. Wij zijn geen bank. Investeren met DMFCO betekent investeren in Nederlandse woning hypotheken. Wij bieden een transparant, direct beleggingsmodel dat maximale flexibiliteit biedt aan institutionele investeerders. Alle processen binnen onze propositie zijn in handen van ons ervaren team van experts. DMFCO beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. 

Wij Kennen
Wij Kennen
De Nederlandse hypotheekmarkt

Onze investeerders investeren direct en exclusief in MUNT Hypotheken voor Nederlandse consumenten. Sinds de lancering in 2014 heeft MUNT Hypotheken consequent in de top tien van Nederlandse hypotheekverstrekkers gestaan met een maandelijkse hypotheekproductie van €300 miljoen. Onze analisten zijn constant op zoek naar ontwikkelingen op de Nederlandse hypotheekmarkt. Investeerders ontvangen maandelijks diepgaande analyses en marktgegevens, die een solide basis vormen voor investeringsbesluiten. 

Flexibiliteit
Flexibiliteit

Investeerders kunnen een portfolio op maat samenstellen met verschillende combinaties van risicocategorieën en rentevaste looptijden. Wij richten ons op het toevoegen van waarde door onze investeerders een grote mate van flexibiliteit te bieden.

Aantrekkelijke kosten
Aantrekkelijke kosten

DMFCO’s kosten zijn de laagste in Nederland. Ons bedrijfsmodel richt zich op het uitbesteden van alle non-core businessprocessen. Onze investeerders profiteren van de schaal- en kostenvoordelen die dat met zich meebrengt. 

Distributie
Distributie

Ons hypotheeklabel MUNT Hypotheken heeft een uitgebreid landelijk distributiemodel met meer dan 3,500 onafhankelijke tussenpersonen. Onze investeerders investeren exclusief in MUNT Hypotheken. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

DMFCO is lid van UN PRI en heeft zich verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. In al onze beslissingen hebben we oog voor mens, milieu, en maatschappij en een verantwoorde bedrijfsvoering. 

“Onze investeerders willen één partij die zorgdraagt voor alle aspecten van hypotheekfinanciering.”

Marieke Hut, Director Business Development

De Nederlandse hypotheekmarkt

De Nederlandse hypotheekmarkt is uniek. LTV ratio’s behoren tot de hoogste in de wereld, maar betalingsachterstanden zijn volgens de laagste in Europa. Nederlanders hebben een solide reputatie voor het afbetalen van hun hypotheken, wat deels komt door goede krediet informatie (BKR), een hoog niveau van sociale voorzieningen en goede juridische bescherming voor kapitaalverstrekkers. 

Kansen

De rol van banken en (institutionele) beleggers verandert. Wereldwijd trekken banken zich terug uit financieringsstromen, een trend die bekendstaat als disintermediatie. Met name hypotheken worden minder aantrekkelijk voor banken door strengere kapitaaleisen in combinatie met striktere regelgeving. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor andere partijen om woninghypotheken aan te bieden. 

Tegelijkertijd verwacht De Nederlandsche Bank dat de hypotheekmarkt in Nederland zal groeien van € 670 miljard nu naar € 800 - 875 miljard in 2025 (Kredietmarkten in Beweging, DNB, 2016). Volgens dezelfde voorspelling ontstaat er een structureel financieringstekort van €130 tot €200 miljard tussen wat banken zelf aan kapitaal ophalen en wat de hypotheekmarkt nodig heeft. Dit leidt eveneens tot meer kansen voor institutionele beleggers. 

Door het financieringstekort en de veranderende rol van banken zullen (institutionele) beleggers en investeringsfondsen zoals DMFCO in toenemende mate investeren in hypotheken, waarmee het gat wordt gedicht dat de banken achterlaten. 
 

“De markt voor Nederlandse woninghypotheken heeft een goede reputatie en maakt een solide groei door.”

Jeroen van Hessen, Managing Partner